travis
Travis Jones

In de strijd tegen plaagdieren worden verschillende nieuwe technieken ingezet, zoals permanent monitoring. Een voorbeeld daarvan is de communicerende knaagdierval. Deze val heeft een sensor die digitaal een signaal afgeeft als een muis zich in de val laat lokken. De vraag rijst: is een bestrijder nog wel nodig?

Communicerende muizen- en rattenvallen die je 24/7 op afstand kunt monitoren: het lijkt hét middel tegen plaagdieren. Je hoeft niet langer alle vallen af te gaan voordat je weet waar de plaagdieren zich bevinden. De meldingen die je in een app of per e-mail ontvangt, geven namelijk de precieze locatie van het gevangen ongedierte.

Maar: het digitaal systeem is niet feilloos. En kan alleen functioneren onder de hoede van een goede bestrijder. Ik laat je graag zien waarom dit zo is. En wat het grote voordeel is van permanent monitoren met digitaal communicerende vallen.

De zaklamp blijft het meest betrouwbare hulpmiddel

Communicerende vallen zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Ze maken gebruik van de nieuwste technieken en slimme netwerken. Toch is het systeem nog steeds gevoelig voor storingen. Waardoor de vallen niet altijd toereikend zijn om ongedierte te beheersen.

Daarbij komt dat geen enkele val, met of zonder sensoren, 100% betrouwbaar is. Ook al werkt de val perfect: als een muis ergens anders voedsel vindt, loopt hij niet in de val. Of er iets gevangen wordt, is dus niet hét middel om te bepalen of er ongedierte is.

Voor een compleet beeld en een goed resultaat heb je daarom nog altijd de bestrijder met zijn zaklamp nodig. Die nauwkeurig overal inspecteert op sporen van ongedierte. En advies geeft over een goed plan van aanpak. Zodat plaagdieren écht verdwijnen.

Meer tijd voor inspectie

De bestrijder met de zaklamp is een krachtig wapen. Maar in sommige gevallen komt hij weinig aan dit speurwerk toe. Omdat hij veel tijd kwijt is aan vallen controleren. Vooral bij bedrijven die geen bestrijdingsmiddelen mogen inzetten, neemt dit periodiek nalopen van vallen veel tijd in beslag.

Voor deze tijdrovende klus bieden digitaal geautomatiseerde vallen de uitkomst. De bestrijder kan gericht vallen nalopen: alleen de vallen die een signaal afgeven hoeft hij te controleren. En kan direct worden ingegrepen bij een melding van plaagdieractiviteit.

De tijd die hij overhoudt, kan hij inzetten om zorgvuldig te inspecteren. Om antwoord te krijgen op vragen als: waar komt het ongedierte vandaan en waar komen plaagdieren op af? Met deze informatie kan de bestrijder samen met de klant werken aan een effectief plan van aanpak.

Meer tijd voor verbeteracties

De bestrijder kan zijn tijd dus efficiënter indelen. Waardoor hij meer tijd heeft voor inspectie, gerichte bestrijding én het opzetten van verbeteracties. Zijn er bijvoorbeeld hygiënische of bouwkundige oorzaken die het probleem verergeren of veroorzaken? 

Uit ervaring weet ik dat juist deze problemen goed op te lossen zijn. Goede communicatie tussen de bestrijder en de klant zijn daarvoor voorwaarden. Als een bestrijder de bevindingen van zijn inspectie met de klant deelt, kunnen zij namelijk samen aan een oplossing werken. Deze samenwerking is duurzamer dan alleen vallen of lokaas plaatsen en nalopen. 

Beperkte inzet van bestrijdingsmiddelen

Een groot voordeel van permanent monitoringsystemen en communicerende vallen is dat zij werken zonder bestrijdingsmiddelen. Deze manier van werken is beter voor het milieu en voldoet aan de strenge richtlijnen vanuit de overheid. Bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen is de toekomst.

Duurzaam resultaat

Is de bestrijder overbodig in de toekomst? Nee. Een bestrijder is meer dan ooit nodig vanwege strenge wetgeving. Want: ieder bedrijf moet er alles aan doen om plaagdieren te weren. Een goede bestrijder helpt jouw bedrijf om aan deze strenge regels te voldoen.

Innovatieve middelen zoals permanent monitoring nemen de bestrijder werk uit handen. En geven er tijd voor terug. Deze tijd kan hij besteden aan grondige inspectie en een effectief verbeterplan. Zodat hij samen met de klant tot een duurzaam resultaat kan komen.